Bulten aktie. Bulten Strengthens Group Management and Establishes a new Market and Sales Organization to Support Profitable Growth and Long


Newton Bulten completes the acquisition of PSM International
 • Matt The product range spans from customer specific standard products to customized special fasteners and comprise technological development, line feeding, logistics, materials and production know how. Utdelningen beräknas som en återinvestering i nya aktier till den kurs som gäller på utdelningsdagen.
02.05.2020
Hubert Molekylär ekonomi: Höjer min riktkurs för Bulten
 • Gonzalo Globalt finns det väldigt många leverantörer både i nischen till bilindustrin och i näraliggande industrinischer.
 • Blake En kassaflödesvärdering dcf baserad på genomsnittliga kapitalkostnader wacc på 9,4% för underleverantörer inom bilindustrin landar på 82 kronor.
25.03.2020
Dewayne Bulten Strengthens Group Management and Establishes a new Market and Sales Organization to Support Profitable Growth and Long
 • Ivan Det tror jag det får revidera. En placering i aktier innebär ett risktagande och du kan förlora hela eller delar av det investerade kapitalet.
29.04.2020
Geoffrey Bulten (BULTEN)
 • Rene Viktigare känns dock att det här förbättrar kapitalstrukturen i bolaget, vilket ger en högre avkastning på eget kapital. In this role, Anders will focus on strategic projects for profitable growth.
 • Aldo Främst i Europa och bland de tillverkare som inte använder fullservicekoncept för Bultens del av produktionskedjan.
11.04.2020
Miles Molekylär ekonomi: Höjer min riktkurs för Bulten
 • Karen The company's product range includes everything from customer-specific standard products to customized special fasteners. För att vara berättigad till utdelning ska man äga aktien över natten till det datum som anges.
24.03.2020
Edward Bulten AB: Bulten's Q3 Report 2016
 • Mervin He will remain Managing Director of Bulten Polska S. Alla andra signaler just nu pekar dock snarare mot ett starkare Europa, så frågan är om inte möjligheten fortfarande ligger på uppsidan.
 • Brain Det är viktigt att du fattar egna beslut och bildar dig en egen uppfattning om lämpligheten att placera i de finansiella instrument som nämns.
07.05.2020
Leo Borsa İstanbul
 • Burl Bulten ligger bra till i båda men på varenda webbplats och i vareviga artikel beskrivs varje underleverantör som världsledande - så en hälsosam skepsis till unik svensk teknik kanske kan vara på sin plats. Det kan förstås vara så att vi i konjunkturen nu ligger över normaliserad försäljning.
 • Kirk The intention is also to change the name FinnvedenBulten to Bulten which means that an Extraordinary General Meeting in the parent company is required. In 2019 we implemented several strategic measures.
29.04.2020
Ned Bulten’s Q4 report 2019
 • Greg The new organization will come into effect from 1 January 2017.
 • Jerald Vad är normaliserad vinst i det här fallet? We see signs that demand for qualitative local production is increasing even though the Russian automotive market has weakened due to geopolitical uncertainties among others.
20.05.2020
Elmer Bulten’s Q4 report 2019
 • Howard Employed by the Group since 1975. The information was submitted for publication at 14.
 • Jarvis Bultens rapport var stark på alla punkter. The company was founded in 1873, has some 1,400 employees in eight countries and head office in Gothenburg.
11.04.2020
Douglas Borsa İstanbul
 • Nigel Working capital has been balanced following our substantial expansion and cash flow has stabilised now that we are returning to a more normal rate of investment after the establishment phase of our business in Russia has been completed. Magnus has been employed by Bulten since 1995 and has many years of experience from various leading positions at Bulten.
 • Noe Vid en placering i utländska värdepapper kan utfallet även påverkas av förändringar i respektive lands valutakurs. Bulten is also looking into the possibility to start finishing on more production units.
04.04.2020
Julie Molekylär ekonomi: Analys (nåja) av Bulten
 • Elbert New position in Group Management, Executive Advisor Business Development: Anders Karlsson, Senior Vice President Market and Sales since 2014, will take up the position of Executive Advisor Business Development.
25.03.2020
Luther Bulten completes the acquisition of PSM International
 • Milo If any of the three largest shareholders refrains from appointing a member of the Committee, the Chairman of the Board shall offer other larger shareholders to appoint one member of the committee.
23.05.2020